Jak efektywnie sprzątać, wykorzystując koło Sinnera w praktyce?

08/19/2021 0 przez marcin.nazgowicz

Urodzony w  1900 roku Herbert Sinner były kierownik w firmie Henkel do spraw zastosowania technologii środków do mycia przedstawił pojęcie „Koła Sinnera”. Co kryje się pod tą nazwą?

Pod pojęciem „efektywne” rozumiemy nie tylko „przynoszące pożądane efekty”. Mamy na myśli również optymalizację całego procesu sprzątania, czyli uwzględnienie kilku czynników, warunkujących osiągnięcie zamierzonych rezultatów, jaką jest czystość powierzchni.

Koło Sinnera to podglądowe narzędzie do organizowania i optymalizowania procesów, czyszczenia, sprzątania, prania, dezynfekcji czy zmywania w zmywarkach. To pojęcie ułatwia osiąganie najlepszych efektów i opłacalności czyszczenia. Najprościej możemy zobrazować to na zasadzie wykresu, który zakłada, że powodzenie optymalnego czyszczenia i kosztów zależą od dobrania czterech czynników, jakimi są:

Chemia – czynnik, który określa rodzaj środka czyszczącego, jego stężenia i dawki.
Mechanika – wskazuje fizyczny sposób usunięcia zabrudzenia. Określa siły mechaniczne np. ruch szczotek maszyny czyszczącej, czyszczenie ręczne, ruch bębna pralki itp.
Czas – określa najbardziej optymalny czas pomiędzy zastosowaniem chemii, która działa na zanieczyszczenia a użyciem fizycznych sposobów usunięcia zabrudzenia (Mechanika)
Temperatura – wartość określająca optymalną temperaturę środka czyszczącego (Chemia)

Koło sinnera

Wszystkie cztery powyższe czynniki są od siebie zależne i w sumie dają 100 % efekt czyszczenia. Jeżeli nastąpi zmiana, któregoś czynnika musi nastąpić kompensacja przez inny lub wszystkie pozostałe. Najprościej jest to zobrazować następującym przykładem; gdy zmniejszymy działania czynnika chemicznego poprzez zmniejszenie stężenia i ilości możemy dłużej wykonywać pracę oraz kłaść większy nacisk na czynnik mechaniczny czyli na bardziej intensywne wycieranie.

Stosowanie Koła Sinnera jest nie tylko dla specjalistów, którzy mają wyliczone receptury stosowania odpowiedniej ilości czynników, które dają 100 % uzyskania efektu czyszczenia przy minimalizacji kosztów ale także dla wszystkich, którzy zajmują się profesjonalnym utrzymaniem czystości. Uwzględniając metodykę wymyśloną przez Herberta Sinnera jesteśmy w stanie ograniczyć koszty oraz poprawić jakość wykonywanej usługi.

Przy profesjonalnym sprzątaniu konieczne jest uwzględnienie wszystkich tych czynników, co pozwala na:
– usunięcie zabrudzeń w maksymalnie krótkim czasie,
– z wykorzystaniem małej ilości środków czyszczących i
– przy maksymalnie niskim wkładzie pracy.

Źródło: Zastosowanie Koła Sinnera w praktyce – Branża Czystości (branzaczystosci.pl); 4 czynniki Sinnera dla efektywnego i opłacalnego sprzątania | DC Premium